Marketing wewnętrzny – strategiczna dźwignia dla firmy i pracowników

Marketing wewnętrzny: bardzo potężne narzędzie, o którym firmy często zapominają.
Rozmawialiśmy o tym z Mariuszem Wróblem.

Narzędzie, które jest często lekceważone lub niedoceniane, ale który w rzeczywistości ma duży wpływ na firmę zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i atmosfery.

Marketing wewnętrzny, choć uwarunkowany polityką wynagrodzeń, jeśli jest umiejętnie stosowany, może dawać ogromne korzyści. Należy pamiętać, że wzajemna satysfakcja między firmą a pracownikami jest jednym z kluczy do sukcesu, ponieważ przyczynia się do tworzenia koła sukcesu. Mówimy nie tylko o podwyżkach płac, ale także o zaangażowaniu, poczuciu przynależności, dobrobycie i relacjach międzyludzkich, które generują wartość dodaną, pozytywnie wpływając na procesy zaangażowania, utrzymania i budowania wizerunku pracodawcy.

Wszystko to prowadzi do większej satysfakcji pracowników, którzy będą pracować z większym entuzjazmem (większa uwaga i jakość, skłonność do dłuższego zatrzymywania się w pracy w razie potrzeby, zaangażowania itp.), A także do obniżenia kosztów firma (niższa rotacja pracowników, niższe obowiązkowe koszty szkoleń z powodu mniejszej rotacji pracowników, niższe napięcia w związkach zawodowych, wyższa wydajność itp.)

W szczególności marketing wewnętrzny jest użyteczny i zyskowny w tych kontekstach, w których gospodarka przeżywa boom i bardzo trudno jest zatrzymać talenty i pracowników bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

Jednym z takich kontekstów jest Polska, gdzie gospodarka dosłownie galopowała od około dekady, do tego stopnia, że ​​kraj rozwijający się awansował ostatnio do krajów uprzemysłowionych, a stopa bezrobocia wynosi około 2%. (zatrudniono około 3 milionów ukraińskich pracowników, aby poradzić sobie ze wskaźnikami produkcji).

Właśnie w Polsce rozmawialiśmy o tym z Mariuszem Wróblem, kierownikiem logistyki, pracującym od 15 lat w zakładzie produkcyjnym, gdzie koordynuje i zarządza zespołem 28 Ludźmi zaangażowanymi 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Tempo, na jakie narażeni są Twoi pracownic jest rażące, szczególnie w kontekście takim jak polski rynek, w którym nie brakuje ofert pracy, a pokusa zmiany firmy lub stylu życia jest zawsze wysoka.

Jak utrzymujesz członków swojego zespołu?

Tak jak zaznaczyłeś wcześniej, ciężko jest utrzymać pracownika w szczególności na tak szybko rozwijającym się rynku pracy jakim jest Polska, gdzie pęd ciągłego rozwoju, zmian, nowych koncepcji zarządzania i generowania innowacji jest bardzo szeroki.

Kluczem do sukcesu jest nowoczesne podejście w zarządzaniu personelem poprzez zastosowanie marketingu wewnętrznego. Aby utrzymać członków zespołu zastosowałem cztery zasadnicze czynniki jakim jest integracja, komunikacja, motywacja i szkolenia. Tylko zastosowanie wszystkich czterech zasad na każdym szczeblu organizacji prowadzi do sukcesu. Zauważ, że wszystkie cztery punkty są z sobą połączone, integracja prowadzi do komunikacji, komunikacja w rękach dobrego managera staję się narzędziem motywacyjnym dla zespołu, gdzie szkolenie wewnętrzne staję się wynikiem pozostałych czynników. Wiadomo, że motywacja i szkolenia zewnętrzne  bez wsparcia finansowego, jest jak brak jednego koła u wozu, chociaż posiadamy trzy  i tak nie pojedziemy.

Kluczowym punktem sukcesu jest także podejście indywidualne do naszego klienta wewnętrznego, jakim jest pracownik, a głównym narzędziem jest słuchanie ,  zrozumienie i merytoryczny feedback. Pracownik wtedy czuje, że jest ważnym ogniwem zakładu, ma wysokie poczucie identyfikacji i przynależności jest zadowolony z naszej usługi, co przekłada się na jakość postrzegania nas u klienta zewnętrznego”.

Jakich narzędzi używasz, co stosujesz?

Jedynym z głównych narzędzi które stosuję to ,,beczka wiedzy” pozwala zwiększyć kompetencję pracownika, rozwinąć system komunikacji w całym przedsiębiorstwie i poszerza integrację nie tylko między pracownikami niższego szczebla ale także grupą zarządzającą. Trzeba też zaznaczyć że każde narzędzie lean chociażby Kaizen, 5S, itd. zwiększa kulturę i transparentność pracy, daje szereg możliwości integracji i rozwoju ,pozwala tworzyć zespół a w dobrym zespole łatwiej utrzymać pracownika, tworzyć zdrowe relacje i warunki pracy.

Dodatkowym, “Naszym” rozwijającym się atutem w marketingu wewnętrznym, to tworzenie wspólnych celów zaczynających od pracowniczych i organizacyjnych, po strategiczne cele całego zakładu, a także wdrażamy działania w celu budowania dobrych, pozytywnych związków z firmą”.

Uważam to pytanie jako podstawowe narzędzia organizacyjne i procesowe każdego przedsiębiorstwa .Powinno być to normalnością w zarządzaniu na każdym szczeblu organizacji.

Czy Twoim zdaniem wyniki są rzeczywiście weryfikowalne?

Wszystko jest mierzalne i do weryfikacji, myślę że jeżeli klient zewnętrzny jest zadowolony to polityka marketingu wewnętrznego w zakładzie pracy  jest na wysokimi poziomie. Wystarczy spojrzeć na rotację pracowników, wyniki roczne zespołów czy satysfakcję klienta zewnętrznego, trzy kluczowe czynniki które pokażą prawdziwy obraz marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwie”.

Dlatego marketing wewnętrzny działa 360°, tworząc koło sukcesu zarówno dla firmy, jak i dla pracowników; jakie są dźwignie, aby lepiej nim zarządzać?

“Podsumowując kluczem marketingu wewnętrznego jest wparcie strategii przedsiębiorstwa i inicjowanie zmian wewnętrznych. Poprzez komunikację, integrację, motywację, rozwój i wysoką kulturę wewnętrzną organizacji.

Cel jest jeden, poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa”.